Ja….. hij is erg mooi maar hij stinkt wel naar bokkengeur. Op Terschelling in het duinstruweel is één Bokkenorchis (Himantoglossum hircinum) gevonden. De groeiplaatsen van deze orchidee in Nederland zijn beperkt tot Zuid Limburg en de duinen van Zandvoort en Wijk aan Zee. Zuidelijk van Bergen aan Zee is de kalkrijkdom vrij groot.


De tot 80 centimeter hoge Bokkenorchis komt normaal alleen voor in gebieden met veel kalk in de bodem. Dit is het geval in Zuid Limburg (mergel) en in de duinen. Door de aanleg van schelpenpaden zijn op Terschelling ook kalkrijke plekken ontstaan langs de fietspaden. Dit is gelijk de meest noordelijke vindplaats van deze bijzondere soort in Nederland. Orchideeën verspreiden zich door middel van stoffijn zaad dat erg ver met de wind kan worden meegevoerd.
Natuurvereniging Terschelling

Bokkenorchis  op Terschelling                                             Harry van Kasteel